مدیریت شعب بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان ، تمامی جایگاه های شرکت پخش فرآورده های نفتی این استان را به پایانه های فروشگاهی مجهز کرد.