پایانه های فروشگاهی بانک ملت در تمامی نمایندگی های شرکت پخش فرآورده های نفتی استان خراسان شمالی ، نصب و راه اندازی شد.