پایانه های فروشگاهی بانک ملت در 146 جایگاه فرآورده های نفتی استان آذربایجان شرقی نصب و راه اندازی شد.