مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از عملکرد مدیریت شعب بانک ملت در این استان قدردانی کرد.