بانک ملت استان کرمانشاه ، خدمات نوین این بانک را به کارکنان سازمان همیاری شهرداری های استان معرفی کرد و چگونگی استفاده و بهره مندی از این خدمات را به آنان آموزش داد.