باجه بانک ملت در بیماستان شهید مطهری مرودشت در استان فارس ، به صورت رسمی به بهره برداری رسید.