مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت (سهامی عام) روز سه شنبه 30 تیرماه سال جاری برگزار می شود.