بر اساس تفاهمنامه انجام شده میان مدیریت شعب بانک ملت در استان آذربایجان شرقی و نمایندگی بیمه توسعه در این استان ، پایانه های فروشگاهی بانک ملت در این نمایندگی نصب و راه اندازی شد.