شعبه جدید بانک ملت در استان خوزستان با حضور مسوولان مدیریت شعب استان و شرکت گاز خوزستان آغاز به کار کرد.