مدیریت شعب بانک ملت در استان بوشهر به افتتاح باجه خدمات ویژه در شهرداری برازجان اقدام کرد.