مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان از حضور پررنگ و تاثیرگذار بانک ملت در عرصه بانکداری الکترونیک قدردانی کرد.