باجه کاشانی مراغه بانک ملت زیر نظر شعبه امام خمینی (ره) این شهر به صورت رسمی آغاز به کار کرد.