مدیریت شعب استان فارس ، به نصب پایانه های فروشگاهی بانک ملت در نمایندگی های شرکت بیمه ایران در استان اقدام کرد.