مدیریت شعب بانک ملت در استان آذربایجان غربی ، خدمات نوین و الکترونیک این بانک را به کارکنان اداره کل تربیت بدنی این استان آموزش داد.