شعبه خواجه عبدالله انصاری بانک ملت با حضور مسوولان مدیریت شعب منطقه پنج تهران و جمعی از کسبه و معتمدان محلی گشایش یافت.