مدیریت شعب بانک ملت در استان مرکزی ، سامانه پرداخت الکترونیک را در مراکز پخش فرآورده های نفتی استان نصب و راه اندازی کرد.