مدیریت شعب بانک ملت در استان یزد نسبت به نصب و راه اندازی پایانه های فروشگاهی این بانک در نمایندگی های بیمه ایران در استان اقدام کرد.