شرکت صنایع فرآوری شیر شمال با نام تجاری ریواس با مشارکت بانک ملت به صورت رسمی آغاز به کار کرد.