مدیریت شعب بانک ملت در استان بوشهر برای مسوولان اصناف این استان ، جلسه توجیهی آموزشی برای آشنایی با مباحث بانکی برگزار کرد.