میزان پرداخت غیرحضوری قبوض در مدیریت شعب بانک ملت در استان آذربایجان شرقی به 61 درصد رسید.