بانک ملت استان خوزستان در یک حرکت خداپسندانه ، به توزیع اقلام مختلف خواروبار در روستای محروم شهرستان خرمشهر اقدام کرد.