مدیریت های شعب بانک ملت در استان های آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان امسال وجه خرید نقدی بیش از 338 هزار تن گندم از کشاورزان این استان ها را پرداخت کردند.