بانک ملت استان خراسان رضوی همزمان با عید سعید فطر ، باجه ارزی شعبه باب الجواد مشهد را افتتاح کرد.