مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از تلاش دلسوزانه و عملکرد صادقانه کارکنان و مدیران بانک ملت قدردانی کرد.