مرکز خدمات فنی و پشتیبانی پایانه های پرداخت الکترونیک بانک ملت در استان های خراسان جنوبی و کردستان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.