بانک ملت استان یزد ، همایش آموزشی پرداخت الکترونیک بهای سوخت را ویژه دست اندرکاران شرکت پخش فرآورده های نفتی استان برپا کرد.