انجام عملیات انتقال وجوه بین کارت های بانکی عضو شتاب (سحاب) از طریق نرم افزار همراه بانک ملت امکان پذیر شد.