بانک ملت با عملکردی درخشان در 3 ماهه نخست سال جاری نزدیک به 71 هزار فقره وام حمایتی، ازدواج و فرزندآوری به میزان قریب به 150 هزار میلیارد ریال پرداخت کرد.