روابط عمومى بانک ملت درباره خبرى با عنوان<< حقوق ۱۷۰ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت لیزینگ ملت>>، با رد ادعاهای مطرح شده، اعلام کرد؛