جشن میلاد حضرت قائم (عج)، در بانک ملت و با اجرای برنامه توسط گروه مدیحه سرایی برگزار شد .