با برپایی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت، چهار عضو جدید هیات مدیره این بانک برای مدت باقیمانده تا تیرماه 1402 انتخاب شدند.