ثبت نام از متقاضیان استخدام در بانک ملت که از روز 13 اسفندماه سال جاری آغاز شده است تا پایان روز چهارشنبه 27 اسفندماه امسال ادامه خواهد داشت.