دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک در پیامی از تلاش های یکایک کارکنان به ویژه در واحدهای صف در شرایط کنونی قدردانی کرد.