مدیرعامل بانک ملت به اتفاق تعدادی از مدیران ارشد این بانک در مراسم تشییع پیکر پاک سردار دل ها، شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان شرکت کرد.