انک ملت با انتشار یک ویدیو با موضوع پتروشیمی و کاربردهای آن، این روز را به مدیران، مهندسان، کارگران و فعالان این صنعت مهم در کشور تبریک گفت.