نسل جدید صندوق های امانات الکترونیک در بانک ملت، به بهره برداری رسید.