تمامی سامانه های الکترونیک بانک ملت به دلیل انجام عملیات بهینه سازی زیرساخت ها، در بامداد روز جمعه ۱۴ خردادماه سال جاری قطع خواهند بود.