خدمت جدید بانک ملت با عنوان یکبار رمز پیامکی(SMS OTP) در حاشیه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت رونمایی شد.