مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت با جانبازان قطع نخاعی مرکز توانبخشی جانبازان ثارالله دیدار کردند.