جلسه نشست مشترک بانک ملت و شرکت ملی نفت ایران با حضور مدیران ارشد دو سازمان برگزار شد.