جلسه هم اندیشی مدیران ارشد بانک ملت و دانشگاه تهران با حضور مدیرعامل بانک ملت و دکتر محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.