نماد معاملاتی شرکت بیمه ما در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران بازگشایی شد.