بانک ملت از اواسط سال گذشته تاکنون نسبت به راه اندازی ۱۰۰ پایگاه شبانه روزی خودپرداز اقدام کرده و تعداد این پایگاه ها را در سراسر کشور به ۱۶۰ پایگاه افزایش داده است.