مدیرعامل بانک ملت در بازدید از خبرگزاری فارس، از تحریریه و بخش های مختلف این خبرگزاری دیدن کرد.