عضو هیات مدیره بانک ملت گفت: در شرایط رقابتی امروز نظام بانکی باید به صورت لحظه ای مسایل و مشکلات را رصد و برای رفع آنها برنامه ریزی کنیم.