نخستین مدیرعامل بانک ملت پس از انقلاب اسلامی به عنوان چهره ماندگار بانکی ایران شناخته شد.