نحوه فعالیت باجه عصر شعب بانک ملت در روزهای پایانی سال، اعلام شد.