سامانه فروش اینترنتی ارز بانک ملت با حضور رییس کل بانک مرکزی و هیات همراه همچنین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملت به صورت رسمی رونمایی شد.