محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس با دکتر کاظم جلالی رییس این مرکز دیدار و گفت وگو کرد.