سامانه همراه بانک ملت ویژه گوشی های تلفن همراه اپل راه اندازی شد.